Problem

Tradycyjny feedback, oparty o takie modele jak FUKO, SPINKA, SBI, KANAPKA daje informacje, ale nie buduje zrozumienia. Oddala zamiast pogłębiać relację między pracownikami. Jest jednostronnym spojrzeniem na sytuację problemową, przez co może rodzić opór i działać jedynie doraźnie.
To nie rozmowa tylko monolog, który promuje postawę, żeby mieć „rację a nie relację”.

Rozwiązanie

Przewartościowanie celu udzielania informacji zwrotnej z informującego na wspierający i budujący relacje jest pierwszym krokiem do uzdrowienia komunikacji wewnątrz firmy. Proponuję podejście oparte o Porozumienie bez Przemocy, nastawione na rozmowę o potrzebach i emocjach, a nie tylko faktach i konsekwencjach. Moją inspiracją były własne doświadczenia z budowania i zarządzania zespołem oraz książka Komunikacja Konstruktywna w biznesie, Gabriele Lindeman i Vere Heim

Korzyści

Nabycie umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb i bezpiecznego komunikowania trudnych emocji jest wystarczające do porozumienia i zbudowania na tej podstawie relacji pełnej empatii. Tak rozumiana komunikacja w zespole buduje zaufanie a to prowadzi do większego zaangażowania, produktywności i przywiązania do swojego zespołu, a w rezultacie do firmy.

Zapraszam na dwudniowe warsztaty, na których szczegółowo omówimy i przećwiczymy wszystkie obecnie funkcjonujące modele dawania sobie informacji zwrotnej. Przyjrzymy się im zaletom i wadą tylko po to, żeby potem wszystkie wyrzucić do kosza i zająć się tym co ważne w zespole – budowaniem relacji opartej na szczerej komunikacji.

Inspirowany Porozumieniem bez Przemocy nauczę Cię rozpoznawać swoje potrzeby i łączyć je ze swoimi emocjami. Emocje wyrażane w bezpieczny sposób prowadzić bedą do budowania porozumienia. W słuchaniu o emocjach i potrzebach drugiej strony pomocna będzie empatyczna postawa, o której wzmocnienie także zadbamy na tych warsztatach.